Mr. sc. Ivan Rupčić odgovara na Vaše komentare

Autor idejnog rješenja rasterećenja Aleje Bologne, mr. sc. Ivan Rupčić
Autor idejnog rješenja rasterećenja Aleje Bologne, mr. sc. Ivan Rupčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštovane sugrađanke i sugrađani, nakon objave idejnog rješenje gospodina Rupčića i nakon što je ono izazvalo niz komentara – što nam je drago, gospodin Rupčić je odlučio odgovoriti na neke od njih i time pokrenuti raspravu u pravom smislu riječi.

Prijedlog nije možda rješenje ili jedino rješenje, ali je sigurno stručna analiza koja je možda jedina u posljednjih 15 godina te dovodi do rješenja na situaciju, dok apsolutno trebaju novi propusti te baš zato otvaramo raspravu kako bi se građani uključili sa svojim inicijativama i prijedlozima, a stručne službe modelirale kako bi zapad „prodisao“.

Ukoliko nakon ovih odgovora interes i dalje bude veliki ne preostaje nam drugo nego organizirati tribinu gdje ćemo uključiti sve zainteresirane strane, a na nju bismo svakako pozvali i odgovorne iz Grada te što više ‘ljudi iz struke’, a sve s ciljem da se stvari napokon pokrenu i da ovaj dio grada dobio što zaslužuje.

Odgovori na vaše FB komentare na FB grupi i stranici Gajnice jučer danas sutra i Vrapče Centar

GAJNICE jučer danas sutra

VOZIM HARO BICIKL, 16.11.2016., 00:21
●Gustoća prometa na staroj Samoborskoj ulici? U Glavnom projektu bi se provelo brojanje prometa no na zadnjoj slici Prijedloga i nije za sada predviđen semafor na toj lokaciji…

KEEOPS KEOPS, 16.11.2016., 08:13
●Semafor kod škole bi svakako usporio promet a i prometni policajci bi se mogli ukloniti jer se već i tako brojni građani žale na njih da uništavaju vozila.

DENIS PILJEK, 17.11.2016.
„ Brojne dosadašnje studije, promišljanja i projekti predlagali su proširenje tzv. Rupe u Gajnicama kod sadašnjeg Superkonzuma koji ima pješački prolaz za „Staru Samoborsku“ ili probijanje ulice Medpotoki preko Aleje Bologne ispod željezničke pruge do podizanja cijele željezničke pruge istok-zapad kako bi se gradilo više prolaza za motorna vozila.
Ako gledamo probijanje ulice Medpotoki preko Aleje Bologne do „Stare Samoborske“ opet nismo dobilo pravo rješenje da ne kažem da smo zakomplicirali, jer ako gledamo širu sliku regulacije prometa onda smo sa probijanjem podvožnjaka na tom području ušli u preveliku investiciju. Zašto, jer nas poslije željezničke pruge prema jugu očekuje privatno vlasništvo gdje nailazimo na nova izvlaštenja zemljišta te ne postoji prometna infrastruktura, a sa strane sjevera na Bolničkoj ulici koja je ključna za izlazak vozila na Aleju Bologne/„Staru Samoborsku“ došlo bi do povećanog prometnog opterećenja, jer se na njoj i iznad nje prema sjeveru nalazi najveći broj kućanstava. Na taj način bismo opteretili i Bolničku ulicu na kojoj se nalaze tri osnovne škole i ugrozili prometnu sigurnost, a ne bi rasteretili ključne točke, a u Gajnicama, nedaleko se već nalazi podvožnjak gdje su stanovnici tog naselja ipak koliko-toliko povezani preko „Rupe“ na Škorpikovu ulicu koja ih veže na Ljubljansku aveniju i zagrebačku obilaznicu. „

Poštovani Denis, došlo je očito do nesporazuma! Autor Rupa naziva cijeli pojas od Superkonzuma preko podvožnjaka Dubravica – Aleja Bologne – Škorpikova – Aleja Bologne dok postoji i pješačka mala rupa koja je možda loše argumentirana u tekstu!

No, vratimo se rješenju, znam što želite reći ali morate imati u vidu da ne idu svi iz smjera od Rupe prema centru već idu i na jug grada a Škorpikova im je jedino rješenje ako ne žele u gužvu do ulice Oranice dok isto tako ne idu svi iz pravca Bolničke ulice i sjeverno od nje prema centru već i prema jugu a tu nemaju rješenja. Smatram da stvari nikad nisu jednolične i lateralne, takav pogled često vodi u jednom smjeru a baš to imamo posljednjih godina na repertoaru.
Pričamo o vršnim satima, naravno

VOZIM HARO BICIKL, 17.11.2016.
● Odabir posljednjih 15 godina su bili semafori dok je promet u EU i svijetu išao u kružnom smjeru… apsolutno se slažem sa Vama!

JASNA KLARA, 16.11.2016.00:35 i MIRJANA MIRJANČIĆ, 16.11.2016., 16.10
● Već sam spominjao gore, novi propusti!

MARKO GLUHAK, 17.11.2016.
● Dajte Vi prijedlog sa skicom na dvije stranice, a mi ćemo obraditi kroz stručne službe i dati Vam na pregled pa ćemo usuglasiti najpametnije rješenje.
Svaki prijedlog je dobro došao!

IVAN ŠROK, 16.11.2016., 09:06
●  Dobro govorite, nema pogodovanja!
Gradske vlasti moraju voditi brigu kod širenja infrastrukture odnosno faznom izgradnjom da putem ugovora koji se nadopunjuju aneksima vežu pravne osobe pri izgradnji njihove infrastrukture, jer one često ovise o gradskoj i državnoj infrastrukturi odnosno njihova komercijalna djelatnost ovisi o broju, brzini i količini dolazaka na prodajno mjesto.

MIRJANA MARIJANČIĆ, 16.11.2016., 09:29
● Snimiti ćemo situaciju, hvala na info!

VOZIM HARO BICIKL, 16.11.2016., 09:57 + ZDRAVKO BLEČIĆ 16.11.2016., 10:01
● BRAVO, TO SU PRIJEDLOZI! HVALA! 

HRVOJE KOVAČ, 16.11.2016., 10:28
●NE!!!
CILJ SU VAŠI PRIJEDLOZI I NAJBOLJE RJEŠENJE!
I NAŠ PRIJEDLOG JE PRIJEDLOG!

KARLA STJEPANOVIĆ, 17.11.2016. + VOZIM HARO BICIKL
● APSOLUTNO, VIŠE STAZA ZA BAJKOVE! A bajk se gura u pothodnik i iz pothodnika!
Zadnje poglavlje članka… 
„ Podvožnjak za motorna vozila „
… i misliti na osobe sa poteškoćama …

Vrapče Centar

ZORAN KEEZO JUKIĆ, 16.11.2016. , 15:41
● Prometno rješenje koje navodite nije odgovor na prometnu situaciju dijela Aleje Bologne i povezivanje građana na Bolničkoj ulici i sjeverno od Bolničke ulice već je mega prometno rješenje većeg djela grada.
No, niste daleko od istine premda je prometna infrastruktura na tim dijelovima već uvelike zatrpana no možda Vi vidite drugi ne vide pa nam dajte prijedlog na nekoliko strana sa nacrtima i troškovnicima, jer i naš prijedlog je dio idejnog projekta te ćemo stupiti u komunikaciju sa relevantnim podacima.

– Kad već spominjete riječ „Propusti“ želim Vam napomenuti da je u stručnim terminima propust u jednakosti sa ulicom, a ulica sa prometnom infrastrukturom je nastala kao dio naše urbane percepcije gledanja svijeta oko nas ( kuće, igrališta, trgovina, parkinzi … ).

BRUNO HUDI, 16.11.2016., 19:36

● Apsolutno, promjena smjera u tri trake u vršnim satima je u brojnim gradovima trajno rješenje. Nama najbliži primjer je Beograd koliko ja znam koji takva rješenja ima od 80-ih godina, sad nebi ulazio zašto jer bi dolazilo do kontradikcija i političkih sfera pa se zadržimo na tome.
No, dugogodišnja zapuštenost u Zagrebu je izazvala drugačiju prilagodbu prometa pa ako pričamo o Aleji Bologne onda bi količina prometa sa njezine infrastrukture izazvala čep negdje na Baruna Filipovića no prijedlog svakako vrijedi testirati…
Hvala 

MARKO HORVAT, 16.11.2016., 13:55

● Dobar odgovor jer moramo prvo pitati i stanovnike Gospodske ulice što misle o prijedlogu prometnog rješenja…

ANA ŠU, 16.11.2016., 13:21

● Draga Ana, 99,9 % sam siguran da Bandić nije imao Prijedlog nekog oblika regulacije prometa na ovoj lokaciji ili je možda Interšpar već i 2014. godine bio u planu…
Ako znate nešto više čekamo primjer i odgovor sa zahvalnošću.

TOMISLAV ŠURBEK, 16.11.2016., 20:19

● Da, upravo kako je spomenuto u Prijedlogu, naselje RIS je kao i mnoge zgradice prouzročio probleme ili bolje ne… Probleme su prouzročili PROPUSTI koji nisu prilagođeni novo nastaloj prometnoj infrastrukturi.