Djelo kronološki prati svakodnevicu kardinala Vinka Puljića tj. 25 godina njegove biskupske službe