Iz smjera istoka prema zapadu na Bolničkoj cesti između brojeva 34 i 38 prije nepunih dva tjedna oduzeto je pješacima pravo prolaza. Glavni uzrok ovog teksta je reakcija na neodgovornost, ali i nezakonitost.

bolnicka cesta
Bolnička cesta i ugrožena sigurnost svih sudionika u prometu!

Ova situacija izgleda kao nekakva razbibriga koja nam dolazi putem društvenih mreža kako bi se nasmijali no nije nikako razbibriga i šala već problem. Naša težnja počiva na rješavanju problema, jer se tamo uz lokalno stanovništvo i građane kreće i ona najugroženija skupina – djeca i to u prosjeku oko njih tristotinjak prema školi i natrag te se nadamo da neće doći do fatalnih posljedica ovakvog neodgovornog ponašanja.

Stvar je mnogo dublja od samog hoda pješačkom stazom, a to će biti pojašnjeno u daljnjem tekstu.

Mesni odresci i pješačke staze

Postoji li razlika između mesnog odreska i pješačkog prijelaza? Naravno da postoji. Mogući laički odgovor vjerojatno bi glasio: odreskom se hrani samo jedna osoba, a pješačkim prijelazom svakodnevno se “hrane” svi prolaznici koji se nađu na tom mjestu. No, laički odgovor može se potkrijepiti stručnim argumentima kako bi se jasno odredila razlika između odreska koji je privatno dobro i pješačkog prijelaza koji je javno dobro.

Da bi se lakše shvatio sadržaj pojma javno dobro moramo krenuti od karakteristika privatnog dobra. Privatno dobro određuje dva atributa: iscrpivost i isključivost. Iscrpivost označava činjenicu da potrošač jedući svoj odrezak obično ne ostavlja na tanjuru ništa za drugog gosta u restoranu. Gladni potrošač sasvim je iscrpio svoj obrok na tanjuru. Za razliku od odreska, korištenje pješačkog prijelaza kao javnog dobra omogućeno je istovremeno velikom broju ljudi, ono je neiscrpivo. Isto tako na ulicama počišćenim od snijega poboljšat će se uvjeti vožnje bilo da njome prolazi deset vozila ili tisuću. Javnim dobrom ili javnom uslugom moglo bi se nazvati i zaprašivanje grada protiv komaraca. Stanovnik Zagreba uživajući u ljetnoj večeri bez komaraca nije time uskratio istu ugodu nekom drugom Zagrepčaninu.

Drugo svojstvo privatnog dobra, ali ne i javnog jest isključivost. Isključivost označava činjenicu da svatko tko nije neko dobro platio može biti isključen iz njegova korištenja. Ako ne platite novine prodavač vam ih neće dragovoljno dati. No javna dobra označava upravo suprotno svojstvo, a to je neisključivost. Jednom sagrađen pješački prijelaz koristi svim pješacima, i teško je, gotovo nemoguće nekoga zakinuti za prolaz.
Podizanjem obrambene razine zemlje osigurava se vojna zaštita svih i nemoguće je nekoga iz nje isključiti. Pojmom javno dobro označava se, dakle, neko dobro ili usluga čije prednosti nisu iscrpive za dodatnog korisnika. Istovremeno teško je ili nemoguće isključiti nekog od korištenja javnog dobra. Ova svojstva značajna su za uživanje i korištenje javnog dobra.

pjesacka staza ili nogostup
Ovakvim pristupom stvarima ugrožena je najosjetljivija skupina društva, a to su naša djeca.

Čak i ako sagledamo stvari filozofski uz dozu sarkazma kao u prethodnim rečenicama ova situacija trenutno izvedena iz smjera istoka prema zapadu na Bolničkoj cesti između brojeva 34 i 38 nikako da zadovoljava niti struku, niti Zakon, a niti normu, već samo stvara jedan problem u dva smjera, a iz jednog problema izrastaju dva pa i više, jer i sam prometni tok nije jednostran te ga prate motorna vozila, biciklisti, pješaci, dok je gradski autobus kao dio motornih vozila s povećanim stupnjem opasnosti kao i sva druga teretna vozila.

Video isječak preuzet s FB stranice: Gradska četvrt Podsused-Vrapče

Projektiranje, pješačke staze i promet

Projektiranje proizlazi iz matematičkih izračuna te su oni zajedno uvjet gradnji, a signalizacija se postavlja prema parametrima stvarnog stanja, dok regulacija “izvlači” privremenu situaciju

Pješačka staza predstavlja prometnu površinu namijenjenu pješacima i izvodi se uz kolnik odnosno uz prometni trak s nadvišenim je rubnjakom i zaštitnom širinom odvojen od tih površina sa svojim zadanim standardom visine max 20 cm te zaštitnom širinom koja ovisi od najveće dopuštene brzine vozila čiji izračun za naselje iznosi maksimalnih 125 cm na koji se dodaje prostor za pješaka u jednom smjeru od 80 cm pa tako nastaje pješačka staza za svojom dimenzijom širine.

pješačka staza
“Školski primjer” pješačke staze na predmetnu temu…

Postavljajući sigurnost cestovnog prometa za siguran prometni tok ključna su dva segmenta preglednosti a to su horizontalna i vertikalna preglednost.

Horizontalna preglednost u zavoju mora se osigurati za sigurno zaustavljanje vozila pred nepomičnom zaprekom i za pretjecanje vozila, a jednaka je zaustavnom putu pri zaustavljanju vozila pred nepomičnom zaprekom.

Tražena preglednost u horizontalnom smislu osigurava se uklanjanjem svih prepreka na unutarnjoj strani horizontalnog zavoja odnosno osiguranjem potrebne širine preglednosti a ona se računa od putanje oka vozača koja je udaljen a 1,5 m od ruba prometnog traka dok u vertikalnom smislu ovisna je o izboru polumjera zakrivljenosti vertikalnih zavoja.

Visina oka vozača i visina zapreke osnovni su parametri za određivanje vertikalne preglednosti pri konveksnom prijelomu nivelete.

I sve po zakonu, za to sam prvi…

Zaista, temeljem struke, matematike i projektiranja na stanje Zakon o cestama se odredio vrlo jasno pa tako glasi da su javne ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Jedan članak sa svojom stavkom je posebno zanimljiv pa prosudimo sami:
ZAKON O CESTAMA , II. JAVNE CESTE, Članak 17.
(1) Javne ceste se planiraju, projektiraju, grade, rekonstruiraju i održavaju na način:
– da omogućuju sigurno prometovanje svih sudionika u prometu, kao i sukladnost javnih cesta s drugim zahvatima u prostoru i s okolišem kroz koji se protežu.”

Za kraj, vjerujem i nadam se da će već danas netko od mjerodavnih gradskih službi uvidjeti propuste i reagirati na ovdje ukazano stanje. Naravno, sve u skladu sa zakonima RH i ovlastima.

Autor: mr. sc. Ivan Rupčić