Ivančica Urh

Ivančica Urh – Svjetska radiokomunikacijska konferencija
Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)