30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski i višestranački Sabor RH