Obzirom da je došlo do povlačenja kandidature jednog kandidata za izbor predsjednika OGČ-a Podsused-Vrapče, objavljujemo izmjenu Odluke o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika kao i izmjenu liste kandidata.

Naime, na sjednici izbornog povjerenstva održanoj 7. studenog 2020. godine utvrđeni su kandidati za predsjednika Odbora gradske četvrti Podsused–Vrapče HDZ-a Grada Zagreba.

Svojom pisanom izjavom jedan kandidat je 12. studenog 2020. godine povukao svoju kandidaturu za predsjednika OGČ-a Podsused-Vrapče HDZ-a Grada Zagreba.

Ispod je izmijenjena Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika kao i izmjena liste kandidata.