U ponedjeljak, 16. studenog 2020. godine u zgradi Mjesnog odbora Vrapče-centar, Ilica 421, održan je sastanak na kojem je Mislav Herman, kandidat za predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba sa svojim timom predstavio program u kojem je naglasak na komunikaciji i koordinaciji među članstvom i komunikaciji prema građanima, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života svih u Zagrebu.

HDZ Podsused-Vrapče

Predstavljanju programa su nazočili i kandidati za potpredsjednike GO HDZ-a Zagreb Frane Barbarić i Ante Plazonić, predsjednik OGČ HDZ-a Podsused-Vrapče Aljoša Bosnar i predsjednici temeljnih ogranaka te članovi OGČ HDZ-a Podsused-Vrapče.

Aljoša Bosnar, Mislav Herman, Ante Plazonić i Frane Barbarić na predstavljanju programa u Podsused-Vrapču.