Obzirom da je došlo do povlačenja kandidature dvoje kandidata za izbor podpredsjednika OGČ-a Podsused-Vrapče, objavljujemo izmjenu Odluke o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor podpredsjednika i predsjednika kao i izmjenu liste kandidata.

Naime, na sjednici izbornog povjerenstva održanoj 7. studenog 2020. godine utvrđeni su kandidati za predsjednika i podpredsjednike Organizacije gradske četvrti Podsused–Vrapče HDZ-a Grada Zagreba.

Svojom pisanom izjavama dvoje kandidata je povuklo svoje kandidature za podpredsjednika OGČ-a Podsused-Vrapče HDZ-a Grada Zagreba.

Ispod je izmijenjena Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za podpredsjednika kao i izmjena liste kandidata.