Radi pomoći u pripremi izbornih skupština ispod su obrasci i primjeri dokumenata koji će biti potrebni, a koji se mogu i dodatno prilagoditi potrebama pojedine organizacije. Sve ovdje objavljeno je u svrhu pravovremenih priprema za provođenje izbora u našim organizacijama.

Ovdje je također i redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za izborne skupštine temeljnih organizacija HDZ-a, koji je, sukladno Odluci Nacionalnog vijeća HDZ-a o održavanju unutarstranačkih izbora u lokalnim i područnim organizacijama HDZ-a od 12. srpnja 2021. godine, utvrdilo Središnje izborno povjerenstvo.

Podsjećamo da odbori organizacija HDZ-a gradskih četvrti, prije održavanja izbornih skupština u temeljnim organizacijama HDZ-a, moraju najkasnije do početka rokova za upućivanje poziva za izborne skupštine utvrditi kvote (broj) članova (izaslanika) koji će se birati na izbornim skupštinama temeljnih organizacija HDZ-a za izbornu skupštinu gradske organizacije odnosno organizacije HDZ-a gradske četvrti /članak 14. Pravilnika o unutarstranačkim izborima/.

Kriteriji za određivanje kvota izaslanika propisani su člankom 15. Pravilnika.