Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/hdzpvcom/public_html/wp-content/themes/spacious-pro/inc/functions.php on line 391

Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.broj: 05-21/566 od 30. kolovoza 2021. godine i Odluke o sazivanju Izborne skupštine organizacije HDZ-a gradske četvrti Podsused-Vrapče od 23. listopada 2021. godine, upućujemo vam P O Z I V na izbornu skupštinu općinske/gradske organizacije HDZ-a PODSUSED-VRAPČE koja će se održati u utorak, 09. studenog 2021. u 18,00 sati u prostorijama Mjesne samouprave Gajnice, na adresi Kerestinečkih žrtava 31.

Na temelju članka 12. stavak 2. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici – integralna verzija, Ur.br: 05-21/566 od 30. kolovoza 2021. godine,izborno povjerenstvo HDZ-a gradske četvrti Podsused-Vrapče, na sjednici održanoj 23. listopada 2021. godine, donijelo je:

N A P U T A K O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA DUŽNOSTI I U TIJELA KOJA SE BIRAJU NA IZBORNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE HDZ-a GRADSKE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE

 1. Članovi izborne skupštine općinske/gradske/organizacije HDZ-a gradske četvrti Podsused-Vrapče, mogu se kandidirati, birati i biti birani na dužnosti i u tijela koja se biraju na
  skupštini, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u.
 2. Na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a gradske četvrti biraju se:
  a) odbor organizacije HDZ-a gradske četvrti
  b) izaslanici na izbornu skupštinu Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba
 3. Kandidature za dužnosti i tijela (iz točke 2.) koja se biraju na skupštini podnose se na propisanim obrascima najkasnije 48 sati prije održavanja izborne skupštine odnosno
  najkasnije do 07. studenog 2021. godine do 18,00 sati izbornom povjerenstvu HDZ-a gradske četvrti Podsused-Vrapče osobno.
 4. Obrasci kandidature se mogu od 24. listopada 2021. godine preuzeti uz prethodnu najavu na broj 091 911 9296 nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje
  potpisa potpore kandidaturi, koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.

Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 16,00 do 20,00 sati, uz prethodnu najavu izbornom povjerenstvu na tel: 091 911 9296.

 1. Kandidature za dužnosti i tijela koja se biraju na izbornoj skupštini moraju biti podržane s najmanje 5% potpisa ukupnog broja članova skupštine, odnosno s najmanje 5 potpisa članova.
 2. Izborno povjerenstvo HDZ-a gradske četvrti će po završetku kandidacijskog postupka utvrditi ispravnost potpisa potpore i pravovaljanost kandidatura te utvrditi liste kandidata
  (izborne liste) za dužnosti i tijela koja se biraju na izbornoj skupštini navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena.
 3. Izborni postupak na izbornoj skupštini provodi izborno povjerenstvo izabrano na skupštini organizacije HDZ-a gradske četvrti, koje će, odmah po njihovom izboru, preuzeti utvrđene
  liste kandidata (izborne liste) od izbornog povjerenstva HDZ-a gradske četvrti te ih podnijeti skupštini na usvajanje, a potom i neposredno provesti izbore za dužnosti i tijela
  koja se biraju.