Šahovska simultanka međunarodnog majstora Zdenka Jušića