Naši polaznici Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta

Naši polaznici Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta

Politička akademija Zaklade hrvatskog državnog zavjeta je 1. prosinca obilježila 12. godišnjicu svoga rada. Naime, 01. prosinca 2007. Politička akademija Zaklade hrvatskog državnog zavjeta započela je s predavanjima 1. generacije polaznika. Politička akademija Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, kroz svoj program cjeloživotnog